Assesments …  Leffact Training & Coaching

Leffact werkt tijdens assessments met de DISC methode. Dit is een relatief gemakkelijke en betrouwbare methode om het gedrag in verschillende situaties te meten van de kandidaat in kwestie.

Een assessment houdt altijd het volgende in;

  1. Een DISC onderzoek gekoppeld aan de functie
  2. Een gesprek met de kandidaat(diepte interview)
  3. Functiegekoppelde oefeningen en een
  4. Eindrapportage voor de opdrachtgever

Hieronder wordt DISC verder uitgelegd, dan begrijpt u de keuze mogelijk nog beter.

Hoe is DISC ontstaan?

Carl Gustav Jung onderscheidde type mensen gebaseerd op vier psychologische functies: denken, voelen, waarnemen en intuïtie.
Hij combineerde deze functies met de tweedeling introvert/extravert.
Voor DISC is het onderscheid tussen denken, voelen en introvert, extravert interessant.
Introverte mensen richten hun energie op hun innerlijke wereld.
Extraverte mensen richten hun energie vooral op de ‘buitenwereld’.
Denkers beslissen op basis van hun ratio.
Voelers beslissen op basis van hun emotie.

Eind jaren twintig ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston het DISC model.
Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag.

Menselijk gedrag kan actief of passief zijn, afhankelijk van hoe wij onze omgeving ervaren; vijandig of als goedgezind.
Dit leidde tot een beschrijving van de vier fundamentele temperamenten (Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus) zoals wij die nu kennen.

Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle deze vier temperamenten.
Er is echter één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten, ons primair temperament, ondersteund door een secundair temperament.

Is de DISC methode in te zetten als assessment?

Een assessment is een middel dat wordt ingezet voor toetsing en beoordeling, of een test om de geschiktheid in een functie te beoordelen. De DISC is hiervoor goed te gebruiken.

DISC zegt iets over iemands persoonlijke stijl.
Zo zal b.v. een I-stijl een andere leiderschapsstijl hebben dan een C-stijl.
DISC geeft geen oordeel over welke stijl de beste is.
Beide kunnen uitstekende leiders zijn, net zoals een D of een S stijl dat kan zijn.
Of iemand geschikt is voor een functie hangt af van meerdere factoren zoals de context en bijvoorbeeld zoals persoonlijke waarden, interesses en competenties.

Is de DISC methode dan een analyse?

Ja, dat is nog de beste omschrijving.
Een analyse velt geen oordeel maar geeft alleen een objectief beeld van de werkelijkheid.
Een goede DISC analyse vertelt het verhaal over hoe mensen iets doen; wat hun kwaliteiten en uitdagingen zijn, en hun onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie.

Gebruik DISC methode

Doordat DISC ‘slechts’ een analyse is en geen oordeel velt is DISC goed in te zetten daar waar mensen inzicht moeten krijgen in zichzelf, én in anderen.
Hierdoor kunnen we elkaar beter begrijpen en onze persoonlijke effectiviteit aanzienlijk vergroten.
DISC is o.a. goed te gebruiken bij:

Coaching – Inzicht in eigen kwaliteiten en valkuilen, maar ook bij stressmanagement en burn-out preventie (wat geeft energie en wat kost energie).
Sales – Herkennen van de DISC stijl van de klant en hierop beter kunnen afstemmen.
Teams – Effectiever samenwerken.
Leidinggeven – Inzicht in eigen leiderschapsstijl en de stijl van de ander.
Persoonlijk leiderschap – Verhoging van zelfkennis leidt tot betere keuzes.

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat DISC voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen?
Bel: 06-22205 2992 of e-mail info@leffact.nl om de mogelijkheden te bespreken.